ZÁPIS PRVÁKOV 2019

20190320082130_zapisinfo2019.jpg

Pozývame všetkých rodičov detí, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia vek 6 rokov
na zápis do prvého ro
čníka, ktorý sa uskutoční 
od 1. apríla 2019 do 5. apríla 2019.

V dňoch 1. a 2. apríla 2019 budú v základných školách zapisované deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves a to podľa príslušného školského obvodu.

Školský obvod Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v zmysle VZN č.4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zahŕňa nasledujúce ulice:

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť)

Zápis budúcich úspešných mladých ľudí 
sa koná v dňoch od pondelka 1. apríla 2019 do piatku 5. apríla 2019 čase od 8:00 do 17:00 hod. v herni Školského klubu detí v Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová Ves                       

              Na zápis je potrebné prísťspolu s dieťaťom a maťpri sebe rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.