Zatiaľ sme úspešní v týchto olympiádach!

20210402105210_olympiady2021.png

Aj v týchto časoch sa môžeme pochváliť viacerými úspechmi v oblasti okresných kôl zrealizovaných olympiád. Aj keď viaceré ešte neprebehli, doteraz sme zaznamenali tieto úspechy:

 • NOVÉ - 31.3.2021 - Matematická olympiáda - okresné kolo
  Mathias Ján Kuzma - 7. ročník - 2. miesto
  Nina Maximová - 7. ročník - 7.miesto
   
 • Matematická olympiáda - 5. roč. - okresné kolo
  Dávid Sokolský - úspešnýriešiteľ
  Kristián Kresťanko -  úspešný riešiteľ

 • Olympiáda anglického jazyka - okresné kolo
  Nina Maximová - kategória 1A - 2.miesto

  Tamara Ružbacká  - kategória 1B - úspešný riešiteľ
   
 • Chemická olympiáda - okresné kolo
  Kristína Szuperáková - úspešný riešiteľ

 • Geografická olympiáda - okresné kolo
  Dávid Sokolský  - kategória G - 3. miesto
  Matúš Žipaj  - kategória G - úspešný riešiteľ
  Mathias Ján Kuzma - kategória F - úspešný riešiteľ
  Matej Král - kategória F - úspešný riešiteľ
  Nina Tokolyová - kategória F - úspešný riešiteľ
   
 •  Biologická olympiáda - zatiaľ prebehlo iba školské kolo
  - kategória E - Botanika : 1. Nicolas Grec, 2. Ema Gurová, 3. Adam Čech
  - kategória E - Zoológia - 1. Nina Maximová
  - kategória D - /prakticko-teoretická časť/: 1. Mathias Jan Kuzma