Zaujímavé vyučovanie ANJ na škole - Native speaker

20221221200008_kerbashian.jpg

To čo sme Vám sľúbili na začiatku roka, tentokrát napĺňame!

Sľúbili sme Vám zatraktívniť vyučovanie anglického jazyka zaujímavou formou. Tentokrát sme pre žiakov pripravili niečo výnimočné! 

Dohodli sme sa s hokejistom Kale Kerbashianom hrajúcim za HK Rysy Spišská Nová Ves na spolupráci. Pomáha našim žiakom komunikovať v anglickom jazyku. Na úvod sme ho pozvali do športových hokejových tried, no plánujeme ho zaradiť aj do bežných tried na druhom stupni základnej školy. 

Ako to u nás na hodinách vyzeralo, si môžete pozrieť aj na videu našej miestnej televízie TV Reduta, resp. na tomto odkaze: https://www.snv.sk/archiv?video=221130-2&fbclid=IwAR0-NrWy6ukxdC7qA9xRIG3uIWEpWoh00CTgrSMxH5julOybMgtqkXS2TjU