Zmeny v školskej jedálni

20190906110215_zdrava-strava-300x300.jpg

V súvislosti s aplikáciou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR s  účinnosťou od 1.9.2019 dochádza k zmene spôsobu financovania stravovania v školských jedálňach. Keďže sa zmena týka aj našej školskej jedálne, tak sme pre Vás pripravili všetky potrebné informácie a príslušné dokumenty. Môžete ich nájsť v časti ŠJ z úvodného menu alebo kliknutím TU.

V prípade ďalších nejasností kontaktujte prosím vedúceho ŠJ - 0903 650 538.