Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2020.
 • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021(streda)

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

 • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka našej ZŠ.  - ZRUŠENÉ v školskom roku 2020/2021

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) 9. júna 2021 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka našej ZŠ. 
 • Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok) 24. júna 2021.

 

Prázdniny v školskom roku 2020/2021

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné 

28.október 2020 (streda)

29. október –
30. októbberr 2020

2. november 2020 (pondelok)

vianočné

22. december 2020 (piatok)

23. december 2020 – 7. január 2021

8. január 2021 (utorok)

polročné

29.január 2021 (piatok)

1. február 2021 (pondelok)
zrušené 

2. február 2021 (utorok)

jarné 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

12.február 2021 (piatok)

15. február  –
19. február 2021

22. február 2021 (pondelok)

Košický kraj, Prešovský krajj

19. február 2021 (piatok)

22.február  –
26. február  2021

1. marec 2021 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kra 

26.. február 2021 (piatok)

1. marec – 5. marec 2021

8. marec  2021 (pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021 (streda)

1. apríl – 6. apríl 2021

7. apríl 2021 (streda)

letné 

30. jún 2021 (streda)

1. júl –
31. august 2021

2. september 2021 (štvrtok)

 1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
  a)  do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
  b)  do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
  c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
  d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

 2. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
  a)  v prvom termíne 3. mája 2021 podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  b)  v druhom termíne 10. mája 2021 podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
   
 3. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:
  a)  v prvom termíne 5. mája 2021 podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  b)  v druhom termíne 12. mája 2021 podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
   
 4. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.