Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

    Venujte nám 2% z Vašich daní - pomôžete svojim deťom

Od 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby poukazovať 2 % z dane na verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácií (MVO). Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať na základe nového Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Občania poukazujú 2 % zo zaplatenej dane jednej organizácii, firmy môžu 2 % rozdeliť medzi viacero MVO.(zdroj: www.rozhodni.sk)

V prvom rade by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Vám, ktorí ste prispeli svojimi 2% už minulý školský rok.

V tomto školskom roku Vás chceme poprosiť o darovanie 2%, čím opätovne prispejete k zlepšeniu výchovno - vzdelávacích podmienok na našej škole. 

Potrebné formuláre si môžete stiahnuť z nasledujúcich odkazov: