Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Dental Alarm

dental.jpgProjekt Dental Alarm  

Ústna hygiena a správna starostlivosť o zuby je pre nás aj tento školský rok jednou z priorít vzdelávania detí. Správne návyky v starostlivosti o chrup, ktoré si deti osvoja už počas školy, im v budúcnosti prinesú krásne a zdravé zuby.

Vďaka projektu Dental Alarm malo 24 detí z prvého stupňa možnosť sa naučiť ako správne používať zubnú kefku, čo znamená správna zubná hygiena či aké pomôcky dentálnej hygieny potrebujeme pre zdravé zuby po celý život. Vďaka zubným kefkám, ktoré deti dostali, mali možnosť aj praktického nácviku čistenia.

Dvojica študentov zubného lekárstva z LF UPJŠ v Košiciach - Katarína Janičová a Richard Kožík navštívili deti 4 krát. V rámci prednášok na tému hygiena, anatómia, patogenita a výživa deťom podrobne vysvetlili nielen ako sa o zúbky správne starať, ale aj ako sa stravovať, prípadne ako odhaliť skrytý zubný povlak, ktorý spôsobuje kazy.

Ďakujeme za spoluprácu rodičom, učiteľom a projektu Dental Alarm.

Tešíme sa na budúci rok.

Info o programe:

Osvetový program  Dental Alarm

Projekt, ktorý učí deti v materských a základných školách starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.

Nesprávne stravovacie návyky, zaneprázdnenosť rodičov, nedostatočná osveta. Tieto i mnohé ďalšie faktory sú dôvodom, prečo stav chrupu našich detí patrí k najhorším v Európskej únii. Práve z tohto dôvodu vytvorilo občianske združenie Zdravé ďasná v roku 2006 osvetový program Dental Alarm, ktorého je CURAPROX od začiatku generálnym partnerom.

Odborne, zábavne, výhodne

Program pozostáva zo štyroch školení vedených odborníkmi – vyškolenými študentmi zubného lekárstva. Školenia prebiehajú formou prezentácií, názorných ukážok a praktických pokusov, prostredníctvom ktorých sa deti hravou formou naučia, ako sa správne starať o zúbky. Každé dieťa dostane dve mäkké zubné kefky – jednu na čistenie doma a jednu na čistenie v škole či škôlke – a tiež rôzne motivačné materiály. Poplatok za jedno dieťa je 7 eur, v ktorých sú zahrnuté štyri školenia, dve zubné kefky, motivačné materiály, odmena pre študentov i všetky náklady spojené s fungovaním projektu.

Ako Dental Alarm uľahčuje úlohu rodiča

Čo Dental Alarm začne, v tom má rodič pokračovať. Čistenie zubov má byť o spolupráci detí s rodičmi. Alebo rodič skontroluje, ako si dieťa zuby vyčistilo, alebo si zuby čistia spolu. Často je potrebné dočisťovanie, ktoré sa v dnešnej uponáhľanej dobe zanedbáva. Dôvodom je niekedy aj neochota až odpor detí a práve v tom vám môže Dental Alarm výrazne pomôcť. „Motivované dieťa, ktoré rozumie problematike ústneho zdravia, spolupracuje s rodičom i zubným lekárom,“hovorí MUDr. Pavol Andel, zubný lekár a predseda OZ Zdravé ďasná. 

Fungujúci trojuholník pre zdravé detské zúbky

Cieľom Dental Alarmu v rámci starostlivosti o ústnu dutinu je prepojiť spoluprácu rodičov, detí a zubných lekárov. Práve optimálne fungovanie tohto trojuholníka je základom pre zdravý chrup detí. Obsahom školení je preto nielen správna starostlivosť o zuby, ale aj príprava na návštevu stomatológa či dentálneho hygienika. Zubným lekárom sa bezpochyby ľahšie pracuje s detským pacientom, ktorý bol už predtým hravou formou oboznámený s tým, čo a prečo ho v ambulancii čaká.

Zapojiť školu aj rodičov

Výsledkom Dental Alarmu je aj väčšia angažovanosť rodiča. Ten okrem toho, že dostáva pravidelné informácie o priebehu školenia vrátane fotiek, je vítaný aj priamo na školení. V neposlednom rade je cieľom projektu naštar- tovať dlhodobú aktivitu zo strany školy. Ideálne je, keď si žiaci aj v rámci školského dňa vyčistia zuby, či už počas jednej z vyučovacích hodín alebo v družine. Prvým krokom k dosiahnutiu takéhoto stavu je práve program Dental Alarm.