Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Digitálne učivo na dosah

edu-logo.png   Projekt: Digitálne učivo na dosah

Národný projekt, ktorý prináša pre školy  pístup k digitálnemu edukačnému obsahu a iným službám rezortu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis aj zvýšenú bezpečnosť - proejkt  nazvaný jednoducho EDUcentrum. 

Cieľom proejktu bolo vytvorenie a poskytnutie služieb v oblasti eGov, ktoré umožnia zapojenej škole využívať garantovaný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov, či k rýchlemu internetu prostredníctvom novovybudovanej optickej siete. Naša škola v rámci projektu získala aj sprevádzkovanie profesionálnych WiFi prístupových bodov v priestoroch školy, ktoré umožňujú žiakom využívať pri práci v škole i svoje vlastné zariadenia a komfortne sa pritom pohybovať v prostredí bezpečného internetu.

Prístup k internetu, ako takému, je regulovaný na základe jeho obsahovej vhodnosti pre jednotlivých používateľov, čím sa predchádza sprístupneniu nelegálneho alebo nevhodného obsahu pre určité skupiny používateľov. Prístup je realizovaný na základe registrácie, autentifikácie a následnej autorizácie prístupu. Celý proces zriadenia EDUcentra je poháňaný motiváciou škôl poskytnúť svojim žiakom digitálny edukačný obsah a zatraktívniť tak vyučovací proces.

Projekt je pre našu školu bezplatný a nekladie na nás žiadne zvýšené nároky – či už v oblasti financií alebo personálneho zabezpečenia. Naopak, súčasťou projektového zámeru je snaha o úsporu času pedagógov a podstatné skvalitnenie podmienok pri ich práci s digitálnym obsahom, ktorý budú v nasledujúcom období bezpochyby využívať pri vyučovacom procese v čoraz vyššej miere.

Viac o projekte a službách nájdete na: https://www.edu-centrum.sk/sluzby/.

Pre inštaláciu potrebných certifikátov a prihlásenie sa do projektu kliknite na nasledujúci odkaz:
https://dud.edu-centrum.sk/user/sign_in?locale=sk