Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY

Koordinátorka:

PaedDr. Oľga PALENČÁROVÁ

Admin:

PedDr. Andrea BALUCHOVÁ

 

Užšie kolégium:

PaedDr. Oľga Palenčárová
PaedDr. Andrea Baluchová
Mgr. Marián Daniel
RNDr. Marta Mlynarčíková
Mgr. Katarína Melegová
Mgr. Jana Lehotská

 

Pedagogickí pracovníci:

RNDr. Peter Kresťanko
PaedDr. Marcela Melikantová
Mgr. Katarína Ovčiariková
PaedDr. Slávka Gurová
Mgr. Jana Nováková
Mgr. Jana Šofránková
Mgr. Monika Štubňová
Mgr. Jana Bobková
Mgr. Katarína Laufová
Mgr. Daniela Kottnerová
Anna Majerčákov

 

Nepedagogickí pracovníci:

PaedDr. Anna Grecová
p. školník Peter Suchý
vedúca ŠJ p. Vlasta Farkašovská
p. ekonómka Ing. Mária Bežilová
p. tajomníčka Alena Bobková

Rodičia:

Mgr. Beáta Labudová
p. Mária  Jenčáková
p. Mária Petrovičová-Kaňuková

 

Žiaci:

II.A  Viktória Fricová
II.B  Nina Tökölyová
III.A  Eliška Marciová
III.B  Paula Birošová
IV. A Matúš Kačír, Emma Hnatkovičová
IV.B  Karolína Augustiňáková
V.A  Marek Topoli, Lukáš Kopčay, Adam Kopčay, Adam Gura
V.B Andrea Takáčová
VI.A  Denis Le Thanh
VI.B  Marek Jakubec, Nina Hamráková
VII.A  Lenka Lišková, Erik Novobilský, Lukáš Kačír
VII.B  Ema Tökölyová, Lenka Lamancová
VIII.A  Michal Barilla
VIII.B  Gabriel Olejník, Branislav Richnavský, Rastislav Šofranko
IX.A  Adriena  Milana ̈Palenčárová, Luciana Jenčáková
IX.B  Matej Petrek