Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

MVP_Logo.jpg

Škola sa zapojila do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.

Cieľom bolo  inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia a zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvíjania ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. 

Primárnou cieľovou skupinou projektov sú učitelia ZŠ a SŠ
Projekt bol realizovaný v rokoch 2009 až 2013 a bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho spoločenstva.

OP_vzdelavanie.pngRealizátor projektu: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 84244

Bratislava.
Dodávateľ vzdelávacích služieb: elfa, s.r.o., Letná 9, 04200 Košice 
Škola v rámci projektu získala 1 dataprojektor, notebook a PC

Do programu sa zapojili viacerí učitelia školy.