Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Oprava strechy 2021

Strecha  konečne opravená!

 ChcemeVám týmto radostne oznámiť, že sa nám konečne podarilo ukončiť realizáciu  havarijného stavu strechy – cca jej polovice. S výraznou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré nám prispelo na havarijný stav v objeme 160 tisíc Eur a rovnako Mesta Spišská Nová Ves, ktoré prispelo približne rovnakou čiastkou, teda cca 160 tisíc Eur, sa podarilo opraviť nielen zatekajúcu časť, no podarilo sa výrazne eliminovať opätovné zatekanie, lebo došlo nielen k výmene dvojplášťovej strechy za zateplenú jednoplášťovú, ale došlo k jej navýšenému zatepleniu a osadili sme strechu sedlovú.

Chceme sa týmto jednotlivým subjektom poďakovať za pomoc s riešením našej havarijnej situácie. Veríme, že takto znova ušetríme aj na teple, keďže sme opravili zadnú časť, ktorá sa pri slnečnom svetle nezahrievala ako predná časť. Veríme, že do budúcna nájdeme zdroje, aby sme mohli osadiť rovnaké riešenie aj v prednej polovici strechy.

 Ešte raz všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali, ďakujeme! 

Výsledok môžete vidieť na fotografiách tu: