Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Samsung school

samsung.jpg Projekt: Samsung School

Škola v rámci tohto projektu získala 20 ks tabletov, notebook, interaktívnu tabuľu, wif router a programové vybavenie na spoluprácu notebooku a jednotlivých tabletov.

Zriadili sme tabletovú učebňu a zapojením do projektu sme získalii možnosť naplno využívať tablety na aktívnu spoluprácu vo vyučovacom procese medzi učiteľom a žiakmi.

Samsung School umožní navzájom efektívne prepájať digitálne sety a tablety v tabletových učebniach, čím učiteľ získa možnosť manažovať každý tablet samostatne, sprístupňovať individuálny obsah žiakovi, ako aj aktívne používať aplikácie v rámci vyučovacích hodín. Cena riešenia pre školu je 1 euro + DPH na tablet za rok.