Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Spolu múdrejší 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z rozpočtu na rok 2022 vyčlenilo finančné prostriedky na program doučovania „ Spolu múdrejší 3“, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Určený je na podporu škôl, ktoré prostredníctvom doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Učitelia vytvárajú podmienky na zlepšovanie vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Program sa realizuje v čase od 17.1.2022-17.6.2022. V rámci programu bolo vytvorených 6 skupín doučovania žiakov školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika. Cieľom je eliminovať negatívne dopady prerušenie prezenčného vyučovania v predchádzajúcich školských rokoch, vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, eliminovať riziko opakovania ročníkov a tým zvýšiť ich školskú úspešnosť.

Veríme, že doučovanie pomôže týmto žiakom dobehnúť zameškané učivo a prinesie im pocit radosti zo školského úspechu.