Menu

Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

logoEtest.png            logo-nucem.png

Projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania

Na základe výborného technického vybavenia školy v oblasti výpočtovej techniky a tiež personálneho vybavenia je škola zapojená do zaujímavého horeuvedeného projektu, ktorý realizuje v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania /NÚCEM/.

Veľkým prínosom pre nás je získanie moderného testovacieho nástroja - softvér E-TEST. V tomto prostredí majú žiaci možnosť vykonávať testovanie deviatakov resp. piatakov v elektronickej podobe, a to nielen generálnu skúšku, ale aj klasické elektronické testovanie s názvami E-Testovanie5, resp. E-Testovanie9.

Výhodou pre žiakov je okamžitá spätná väzba - výsledok testovania z matematiky a slovenského lazyka.

V danom prostredí sú pripravené viaceré druhy testov, ktoré sú prístupné pre učiteľov, resp. žiakov.

Viac o projekte sa môžete dočítať na:http://www.etest.sk/strucny-opis-projektu/