Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

ŠJ

IMG_1828.jpg

Školská jedáleň pri našej základnej škole poskytuje stravovanie pre žiakov školy a v rámci sociálneho programu mesta Spišská Nová Ves aj dôchodcom, ktorí o stravovanie prejavia záujem. Výdaj obeov je v čase od 11:00 do 14:00 hod. Keďže sa v jedálni stravujú aj naši športovci, výdaj je u nich prispôsobený tréningovým jednotkám.

Školská jedáleň funguje v priebehu celého školského roka s výnimkou prázdnin.Okrem klasického stravovania poskytuje aj stravovanie pre diabetikov - diéta Diabetes melitus.

Na úvod každého školského roka je potrebné vyplniť prihlášku na stravovanie - v časti Dokumenty na stiahnutie.

Výdaj a objednávanie stravy prebieha formou čipu, ktroý je potrebné zakúpiť u vedúceho školskej jedálne - cena 3,-Eurá. Môžete pri výdaji požiadať aj o meno a heslo na prihlásenie, resp. odhlásenie zo stravy elektronickou formou. V neposlednom rade si takto môžete skontrolovať, či Vaše dieťa chodí, resp. odobralo obed.Po prihlásení je možné nájsť jedálny lístok na aktuálny týždeň.

Dôležité informácie pre Vás:

  • platba za obed mesiac vopred /v septembri platba za september aj október/
  • prihlásenie, resp. odhlásenie sa zo stravy - 24 hodín vopred /dá sa aj elektronicky/, súrne prípady - ráno do 8:00 na telefónne číslo šj
  • tel. číslo: 053/4461982, 0903 650 538
  • jedálny lístok na internete v časti EDUpage /el. žiacka knižka/ - potrebné prihlasovacie údaj /na vyžiadanie u vedúcej školskej jedálne/
  • novozariadená školská jedáleň
  • ako jediná škola v meste varíme pre diabetikov - Diéta diabetes melitus
  • škola zapojená do projektu "Školské ovocie" - projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia
  • škola zapojená do projektu "Školské mlieko" 
  • škola zapojená v projekte "Škola plná zdravia" - projekt zameraný na zvýšenie konzumácie zeleniny