Vízia

V súčasnosti má každá škola možnosť profilácie, ktorú nám umožňuje zavedenie inovovaného Školského vzdelávacieho programu. Ten pozostáva z dvoch častí – štátna časť – predpísaná – tzv. Štátny vzdelávací program a samotnej školskej časti – tzv. voliteľné hodiny, ktoré pridávame podľa záujmu žiakov, rodičov a školy v závislosti na triede.

368+
detí
15+
aktivít

Vízia

V súčasnosti má každá škola možnosť profilácie, ktorú nám umožňuje zavedenie inovovaného Školského vzdelávacieho programu. Ten pozostáva z dvoch častí – štátna časť – predpísaná – tzv. Štátny vzdelávací program a samotnej školskej časti – tzv. voliteľné hodiny, ktoré pridávame podľa záujmu žiakov, rodičov a školy v závislosti na triede.

368+
detí
15+
aktivít