Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Exkurzie

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa naši žiaci pravidelne zúčastňujú tématických exkurzií, ktoré žiakom napomáhajú lepšie vysvetliť a pochoúpiť javy prebiehajúce v prírode i v reálnom živote. Plán exkurzií je stanovený každoročne na začiatku školského roka. Exkurzie volíme ako jednu z foriem uskutočnenia záverečného školského školského výletu. Približne v každom ročníku sú 3 exkurzie. Okrem exkurzií v rámci ročníka uskutočňujeme aj tzv. veľké exkurzie - napr. Viedeň - Rakúsko, soľná baňa Poľsko - Vielička, Osvienčim - Poľsko, Morské akvárium Budapešť. Ako to na jednotlivých exkurziách vyzeralo, si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

Exkurzie sú plánované v rámci jednotlivých predmetov.

V tomto školskom roku plánujeme uskutočniť tieto:

Slovenský jazyk a literatúra, dejepis:

 • Výstup na kostolnú vežu so žiakmi 5. roč.                       
 • Návšteva múzea a obhliadka nášho mesta        
 • Navštíviť Spišský hrad so žiakmi 7. ročníka             
 • Návšteva Národného múzea v Martine.                 
 • Navštíviť Osvienčim  so žiakmi 9. roč.      

Prírodovedné exkurzie:

 • 5.-8.ročník: geografická exkurzia na Stredné Slovensko
 • 7.ročník: exkurzia do Hydrometeorologickej stanice v Gánovciach (Deň otvorených dverí) Termín: marec-apríl
 • 8.ročník: prírodovedno- zemepisná exkurzia jaskýň
 • 9. ročník : exkurzia do Planetária (Prešov alebo Košice)
 • Návšteva Tropicaria v Budapešti pre žiakov roč. 5.-9 so zvýšeným záujmom o biológiu.
 • Exkurzi do firmy na triedenie odpadu pre žiakov 9. ročníka