Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Naše úspechy

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2011/2012.

1.      stupeň:

Slovenský jazyk a literatúra

 • Šaliansky Maťko – školské kolo – 16 súťažiacich
 • Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo – 2. miesto – Jaroslav Pollák

Matematika

 • Pytagoriáda 3. ročník – školské kolo – 29 riešiteľov
 • Pytagoriáda 4. ročník – školské kolo – 25 riešiteľov      
 •                                - obvodové kolo – 6 riešiteľov – 2 úspešní riešitelia
 • Matematický Klokan – 55 riešiteľov – 3 úspešní riešitelia
 • Matematický korešpondenčný seminár MAKSÍK – 25 žiakov 2. – 4. ročníka
 • Vševedko – 14 žiakov 3. – 4. ročníka

Telesná výchova

 • Gymnastický štvorboj – okresné kolo – 1. – 3. ročník: chlapci - 3. miesto
 •                                                                          dievčatá  - 3. miesto
 • ORANGE CUP Bratislava – celoslovenské kolo – 5. miesto
 • Minifutbal – chlapci – okresné kolo – 3. miesto

Výtvarná výchova

 • EKOVÝKRES – okresné kolo – 2. miesto
 • MESTO DEŤOM – výtvarná súťaž – FARMA - KOHÚT – 1. miesto

2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra

 • Hviezdoslavov Kubín – spádové kolo: 2. kategória – 1. miesto
 •                                                       3. kategória – 2. miesto
 •                                        - reprezentácia v obvodovom kole
 • Šaliansky Maťko
 • Medzinárodný deň školských knižníc – vzbudiť záujem o čítanie, zvýšiť čitateľskú gramotnosť

Dejepis

 • Spiš a naše mesto
 • Dejepisná olympiáda – obvodové kolo

Anglický jazyk

 • Olympiáda v Anglickom jazyku – školské kolo, obvodové kolo – 4. miesto

Hudobná výchova

 • SLÁVIK SLOVENSKA – obvodové kolo

Matematická olympiáda:

Úspešnými riešiteľmi  obvodného  kola sa stali:

 •      O. Petruf, P. Kresťanko (5.C) –p. Romanová
 •       S. Petreková ( 7.A) - 6.miesto- p. Romanová

Matematická Pytagoriáda

V obvodnom kole sa úspešnými riešiteľmi stali :      

 •       M. Gurčík ( 6.A ) - p.Romanová
 •       L. Donová ( 6.A) - p. Romanová

MAKS a Klokan

 • Žiaci sa zapojili aj do ďalších mat. súťaží MAKS a Klokan, v ktorých niektorí boli úspešní aj v rámci SR.

V súťaži MAKS

Maximálny počet-

 • 3 hviezdičky získala:  S. Petreková - (7.A) -9. miesto v kraji- p.Romanová

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:

 • 2 hviezdičky:  P. Kresťanko (5.C) - p. Romanová
 • 1 hviezdička:  M. Petrek, J. Slivka (5.C) – p. Romanová

Matematický Klokan

 • V súťaži Matematický Klokan sa úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola stala:  A.M. Palenčárová (6.A) - p. Romanová

Fyzikálna olympiáda

Obvodné kolo, kategória F:

 •      M. Burčík (8.A) - 4.miesto- p. Mlynarčíková
 •      L. Gaľová (8.A) - 5.miesto- p. Mlynarčíková
 •      P. Kostelník (8.A) - 6.miesto- p. Mlynarčíková

Astronomická súťaž:

 Obvodné kolo:

 •       K. Slaninová (5.A)- 3. miesto- p. Mlynarčíková
 •      M. Le Than  ( 7.C) – 1. miesto- p. Mlynarčíková
 •       L. Petruf (7.C)- 3. miesto- p. Mlynarčíková

Krajské kolo:

 •      K. Slaninová (5.A)- 9. miesto- p. Mlynarčíková
 •      M. Le Than (7.C) – 9. miesto- p. Mlynarčíková
 •      L. Petruf (7.C)- 12. miesto- p. Mlynarčíková

Chemická olympiáda

Obvodné  kolo – úspešní riešitelia:

 •      L. Gáborová  ( 9.A) - 6.miesto- p. Vojtášová
 •      E. Košíková  ( 9.A) - p. Vojtášová

 

Biologická olympiáda:.

 Obvodné kolo,  kategória E :

 •      M. Burčík (8.A) - 1. Miesto- p. Grecová
 •      B. Dračková (9.A) - 2. miesto- p.Grecová
 •      A. M. Palenčárová (5.A) - 3. miesto- p.Grecová
 •      K. Repková (5.A) - 6. miesto- p.Grecová

Krajské kolo - úspešný riešiteľ:

 •      M. Burčík (8.A) - 3. miesto- p.Grecová

Geografická olympiáda

Obvodné kolo:

 •      S. Ovčiariková (5.A)5. miesto- p. Palenčárová
 •      M. Gurčík (6.A) – 6. Miesto- p.Palenčárová
 •      M. Kožár  ( 9.A) - 7.miesto- p.Palenčárová

Výsledky  športových  súťaží: 

Celoslovenské  súťaže:

 • Hokejbal                  - 1.miesto
 • Florbal starší žiaci   - 3.miesto

Krajské súťaže:

 • Hokejbal – 1. miesto
 • Florbal   Orion Cup   starší  žiaci      - 1. miesto                                 
 •                -Exel  Cup    starší žiaci       - 2. miesto
 •                                     staršie žiačky   - 2. miesto
 •                                     mladší žiaci     - 2. miesto
 •                                     mladšie žiačky - 2. miesto

Okresné súťaže: 

 • Hokejbal  1. miesto
 • Florbal    Orion cup           staršie žiačky   - 1. miesto
 •                                       starší žiaci        - 1. miesto
 •                                       mladšie žiačky - 3.miesto
 •                                       mladší žiaci      - 1. miesto
 •                Ekel cup            staršie žiačky    - 1. miesto
 •                                       starší žiaci        - 1. miesto
 •                                       mladšie žiačky  - 1. miesto
 •                                       mladší žiaci       - 1.miesto
 • Atletika- Iveta Klimášová -  vrh guľou - 2.miesto
 •                Samuel Švagerko    - skok do výšky  - 2.miesto
 •                Matúš Lux – beh na 60 m - 3. miesto
 • Súťaž mladých záchranárov -  2.miesto
 • V rámci XVI. Ročníka Spišských športových hier:
 •    Plávanie  - Sofia Petreková  -100 m prsia – 1. miesto
 •    Atletika – Samuel Švagerko  - skok do výšky – 1. miesto
 •    Stolný tenis – Andrea Štiavnická    - 1. miesto
 •                        Sabína Ovčiariková  - 2. miesto
 •                        Karin Mačugová       - 3. Miesto
 •    Florbal – 2. miesto

Úspechy v školskom roku 2011/2012

Je veľmi ťažké obsiahnuť všetky úspechy, ktoré škola dosahuje vo výchovno-vzdelávacej oblasti a tiež v rámci športovej oblasti, lebo sa škola zúčastňuje skoro všetkých súťaží vyhlasovaných Ministerstvom školstva, Slovenskou asociáciou športu na školách, OZ Kalokagatiou, Slovenským olympijským výborom, ...

 • V prebiehajúcom školskom roku za najväčší športový úspech možno považovať 2. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky vo florbale starších žiakov.
 • v oblasti hokeja a športových hokejových tried možno považovať za úspech aj skončenie základnej časti starších žiakov v ľadovom hokeji, kde sa naši deviataci umiestnili na 2. mieste.
  V minulom školskom roku bolo veľkým úspechom 6. miesto v rámci Slovenskej republiky starších žiakov v ľadovom hokeji a taktiež 6. miesto spomedzi 36 družstiev žiakov našej hokejovej prípravky.
 • Je ťažké obsiahnuť všetky hokejové úspechy našich bývalých žiakov, snáď stojí za spomenutie Michal Sersen, ktorý hráva ruskú KHL, brankár Július Hudáček, ktorý je oporou v bráne majstrovských Košíc, Libor Hudáček, Ľubomír Vaic, Martin Bakoš - HC Slovan Bratislava. Ďalšími hráčmi, ktorí hrajú v prebiehajúcom ročníku Slovnaft extraligy sú napr. Richard Smotrila - Žlilina, Adam Lapšanský, Richard Rapáč, Stanislav Jasečko, Tomáš Nadašdi- Poprad,
   Miroslav Vantroba, Matej Cunik, Radomír Heizer, Lukáš Vartovník, Matej Hamrák - Banská Bystrica, Matúš Leskovjanský - Zvolen.
 • Teší nás taktiež nominácia a účasť našich bývalých žiakov v reprezentačných výberoch:
  napr. v roku 2010 na MS 20 - ročných: Adam Jánošík, toho času hrajúceho juniorskú ligu v zámorí
  a v súčasnosti Orange 20: Boris Krempaský a Roman Ihnaťo.
 • v ďalších reprezentačných výberoch sa pravidelne zúčastňujú: Branislav Rapáč, Vladimír Klinga, Juraj Kucirko, Róbert Kirner, Ján Dulák, Tomáš Vrana, Jakub Lapšanský a ďalší.