Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Vedúci zamestnanci školy:

                   Riaditeľ školy: RNDr. Peter Kresťanko krestankosuperzs.sk
                   Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Marcela Melikantová melikantovasuperzs.sk
                   Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Ovčiariková ovciarikovasuperzs.sk

Poradné orgány školy:              

                   PK prírodovedných predmetov: Mgr. Ivona Romanová  romanovasuperzs.sk
                   PK predmetov teoretického zamerani: Mgr. Katarína Laufová laufovasuperzs.sk
                   PK jazykov: Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzs.sk
                   PK výchov: Mgr. Katarína Ovčiariková ovciarikovasuperzs.sk
                   PK ŠHT: Mgr. Ľubomír Jetš jet.lssuperzs.sk
                   MZ I. stupňa: Mgr. Jana Šofranková sofrankovasuperzs.sk
                   MZ výchov mimo vyučovania: Mgr. Dana Kottnerová kottnerovasuperzs.sk

Výchovný poradca: Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzs.sk

Koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov: Mgr. Katarína Melegová  melegovasuperzs.sk

Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Eva Kupčíková kupcikovasuperzs.sk

Koordináror environmentálnej výchovy: RNDr. Marta Mlynarčíková mlynarcikovasuperzs.sk

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Monika Vojtášová vojtasovasuperzs.sk

Koordinátor zdravej školy: Mgr. Katarína Ovčiariková ovciarikovasuperzs.sk

Koordinátor Zelenej školy:  PaedDr. Oľga Palenčárová  palencarovasuperzs.sk

Triedni učitelia:

0.A Mgr. Jana Hrušovská hrusovskasuperzs.sk
I.A Mgr. Jana Šofranková sofrankovasuperzs.sk
I.B Mgr. Jana Bobková bobkovasuperzs.sk
II.A Mgr. Jana Lehotská lehotskasuperzs.sk
II.B Mgr. Jana Nováková novakovasuperzs.sk
II.C Mgr. František Gonda gondasuperzs.sk
III.A Mgr. Katarína Melegová melegovasuperzs.sk
III.B Mgr. Monika Štubňová stubnovasuperzs.sk
IV.A Mgr. Otília Ondášová ondasovasuperzs.sk

V.A PaedDr.. Oľga Palenčárová palencarovasuperzs.sk
V.B  Mgr. Katarína Proksová proksovasuperzs.sk
V.C Mgr. Ivan Jetš jets.isuperzs.sk
VI.A Mgr. Katarína Laufová laufovasuperzs.sk
VI.B Mgr. Mária Suchá suchasuperzs.sk
VI.C  Mgr. Andrej Cpin cpinsuperzs.sk
VII.A Mgr. Ivona Romanová romanovasuperzs.sk
VII.B  Ing. Monika Vojtášová vojtasovasuperzs.sk
VIII.A  Mgr. Ingrid Leščinská lescinskasuperzs.sk
VIII.B   Ing. Anna Mrázová mrazovasuperzs.sk
VIII.C  Mgr. Renáta Dračková drackovasuperzs.sk

IX.A Mgr. Dagmar Bočkaiová bockaiovasuperzs.sk
IX.B RNDr. Marta Mlynarčíková mlynarcikovasuperzs.sk

Netriedni učitelia:
PaedDr. Slávka Gurová gurovasuperzs.sk
Mgr. Jana Ivančáková ivancakovasuperzs.sk
Mgr. Ľubomír Jetš jets.lsuperzs.sk
Mgr. Marián Daniel danielsuperzs.sk
Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzs.sk

Vychovávatelia ŠKD:
Mgr. Dana Kottnerová kottnerovasuperzs.sk
Anna Majerčáková majercakovasuperzs.sk
Mgr.Michaela Petrušková petruskovasuperzs.sk

Tréneri športovej prípravy:
škola:Ľubomír Jetš, Mgr. František Gonda
klub: Ján Bednár, Mgr. Vladimír Záborský, Mgr. Peter Potenga
prípravka HK: Mgr.Barbora Kežmarská, Miloš Muránsky,Lukáš Laškody, Daniel Gavalier, Patrik Korheľ

Pedagogický asistent: 
Martina Škopová skopovasuperzs.sk
Mgr. Barbora Kežmarská kezmarskasuperzs.sk

Tajomníčka školy: Alena Bobková bobkova.asuperzs.sk

Ekonómka školy: Ing. Marcela Jasečková jaseckovasuperzs.sk

Školník: Peter Suchý suchysuperzs.sk

Upratovačky: Jana Kopťarová, Lívia Jendrálová, Jana Fiflíková, Ružena Farkašová, Lucia Turčaniková