Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Personálne obsadenie

Vedúci zamestnanci školy:

                Riaditeľ školy: RNDr. Peter Kresťanko krestankosuperzs.sk
                Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Ovčiariková  ovciarikovasuperzs.sk 
               Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Melegová  melegovasuperzs.sk

Poradné orgány školy:              

                   PK prírodovedných predmetov: Mgr. Ivona Romanová  romanovasuperzs.sk
                   PK predmetov teoretického zamerani: Mgr. Katarína Laufová laufovasuperzs.sk
                   PK jazykov: Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzs.sk
                   PK výchov: Mgr. Katarína Ovčiariková ovciarikovasuperzs.sk
                   PK ŠHT: Mgr. František Gonda gondasuperzs.sk
                   MZ I. stupňa: Mgr. Jana Šofranková sofrankovasuperzs.sk
                   MZ výchov mimo vyučovania: Mgr. Dana Kottnerová kottnerovasuperzs.sk

Výchovný poradca: Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzsKoordinátor drogovej prevencie ociálnopatologickýcjavov: Mgr. Katarína Melegová  melegovasuperzs.sk

Školský špeciedagóg: PaedDr. Eva Kupčíková kupcikovasuperzs.sk

Koordináror environmentálnej výchovy: PaedDr. Oľga Palenčárová  palencarovasuperzs.sk

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Monika Vojtášová vojtasovasuperzs.sk

Koordinátor zdravej školy: Mgr. Katarína Ovčiariková ovciarikovasuperzs.sk

Koordinátor Zelenej školy:  PaedDr. Oľga Palenčárová  palencarovasuperzs.sk

Triedni učitelia:

I.A Mgr. Jana Lehotská lehotskasuperzs.sk
I.B Mgr. Jana Nováková novakovasuperzs.sk
II.A PaedDr. Tatiana Bazárová bazarovasuperzs.sk

II.B Mgr. Monika Štubňová stubnovasuperzs.sk
II.C PaedDr Slávka Gurová gurovasuperzs.sk
III.A Mgr. Otília Ondášová ondasovasuperzs.sk
III.B Mgr.Lenka Bryndzová bryndzovasuperzs.sk
IV.A Mgr. Jana Šofranková sofrankovasuperzs.sk
IV.B Mgr. Jana Bobková bobkovasuperzs.sk

V.A Mgr. Barbora Kežmarská kezmarskasuperzs.sk
V.B Mgr. František Gonda gondasuperzs.sk
V.C  
Mgr. Ivona Romanová romanovasuperzs.sk

VI.A 
 Mgr. Petra Melikantová melikantovasuperzs.sk
VI.B Ing. Anna Mrázová mrazovasuperzs.sk
VII.A Mgr. Mária Macejková macejkovasuperzs.sk
VII.B  Mgr. Katarína Proksová proksovasuperzs.sk
VII.C 
Mgr. Andrej Cpin cpinsuperzs.sk
VIII.A PaedDr.. Oľga Palenčárová palencarovasuperzs.sk
VIII.B  Mgr. Ingrid Leščinská lescinskasuperzs.sk
IX.A  Mgr. Katarína Laufová laufovasuperzs.sk
IX.B  
Mgr. Beáta Labudová labudovasuperzs.sk

Netriedni učitelia:
Ing. Monika Vojtášová vojtasovasuperzs.sk
Mgr. Renáta Dračková  drackovasuperzs.sk,
Mgr. Mária Suchá suchasuperzs.sk
Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzs.sk
Mgr. Jana Ivančáková ivancakovasuperzs.sk

Vychovávatelia ŠKD:
Mgr. Dana Kottnerová kottnerovasuperzs.sk
Anna Majerčáková majercakovasuperzs.sk
Mgr. Nikola Mičudová  micudovasuperzs.sk
Mgr.Minka Hradiská hradiskasuperzs.sk

Tréneri športovej prípravy:
škola: Mgr. Barbora Kežmarská, Mgr. František Gonda
klub: Ján Bednár, Mgr. Vladimír Záborský, Peter Kristian
prípravka HK: Mgr.Barbora Kežmarská, Miloš Muránsky,Lukáš Laškody,  Patrik Korheľ, Lukáš Svitama, Dominik Laškody

Pedagogický asistent: 
Martina Škopová skopovasuperzs.sk
Mgr. Andrej Filip filipsuperzs.sk

Tajomníčka školy: Alena Bobková bobkova.asuperzs.sk

Ekonómka školy: Ing. Marcela Jasečková jaseckovasuperzs.sk

Školník: Jozef Svaček

Upratovačky: Jana Kopťarová, Jana Fiflíková, Renáta Vošková, Lucia Turčaniková, Marcela Farkašová