Menu

Personálne obsadenie

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Vedúci zamestnanci školy:

                Riaditeľ školy: RNDr. Peter Kresťanko krestankosuperzs.sk
                Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Ovčiariková  ovciarikovasuperzs.sk 
               Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Melegová  melegovasuperzs.sk

Poradné orgány školy:              

                   PK prírodovedných predmetov: Mgr. Ivona Romanová  romanovasuperzs.sk
                   PK predmetov teoretického zamerani: Mgr. Katarína Laufová laufovasuperzs.sk
                   PK jazykov: Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzs.sk
                   PK výchov: Mgr. Katarína Ovčiariková ovciarikovasuperzs.sk
                   PK ŠHT: Mgr. František Gonda gondasuperzs.sk
                   MZ I. stupňa: Mgr. Jana Šofranková sofrankovasuperzs.sk
                   MZ výchov mimo vyučovania: Mgr. Dana Kottnerová kottnerovasuperzs.sk

Výchovný poradca: Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzsKoordinátor drogovej prevencie ociálnopatologickýcjavov: Mgr. Katarína Melegová  melegovasuperzs.sk

Školský špeciedagóg: PaedDr. Eva Kupčíková kupcikovasuperzs.sk

Koordináror environmentálnej výchovy: PaedDr. Oľga Palenčárová  palencarovasuperzs.sk

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Monika Vojtášová vojtasovasuperzs.sk

Koordinátor zdravej školy: Mgr. Katarína Ovčiariková ovciarikovasuperzs.sk

Koordinátor Zelenej školy:  PaedDr. Oľga Palenčárová  palencarovasuperzs.sk

Triedni učitelia:

I.A PaedDr. Tatiana Bazárová bazarovasuperzs.sk
I.B Mgr. Monika Štubňová stubnovasuperzs.sk
II.A Mgr. Otília Ondášová ondasovasuperzs.sk
II.B Mgr.Lenka Bryndzová bryndzovasuperzs.sk

II.C PaedDr Slávka Gurová gurovasuperzs.sk
III.A Mgr. Jana Šofranková sofrankovasuperzs.sk
III.B Mgr. Jana Bobková bobkovasuperzs.sk
IV.A Mgr. Jana Lehotská lehotskasuperzs.sk
IV.B Mgr. Jana Nováková novakovasuperzs.sk
IV.C Mgr. František Gonda gondasuperzs.sk

V.A  Mgr. Petra Melikantová melikantovasuperzs.sk
V.B Ing. Anna Mrázová mrazovasuperzs.sk
VI.A Mgr. Mária Macejková macejkovasuperzs.sk
VII.A PaedDr.. Oľga Palenčárová palencarovasuperzs.sk
VII.B Mgr. Katarína Proksová proksovasuperzs.sk
VII.C  Mgr. Ingrid Leščinská lescinskasuperzs.sk
VIII.A Mgr. Katarína Laufová laufovasuperzs.sk
VIII.B  Mgr. Mária Suchá suchasuperzs.sk
VIII.C Mgr. Beáta Labudová labudovasuperzs.sk
IX.A  Mgr. Ivona Romanová romanovasuperzs.sk
IX.B  Ing. Monika Vojtášová vojtasovasuperzs.sk

Netriedni učitelia:
Mgr. Jana Ivančáková ivancakovasuperzs.sk
Mgr. Renáta Dračková  drackovasuperzs.sk
Mgr. Andrej Cpin cpinsuperzs.sk
Mgr. Barbora Kežmarská kezmarskasuperzs.sk
Mgr. Judita Iľašová ilasovasuperzs.sk

Vychovávatelia ŠKD:
Mgr. Dana Kottnerová kottnerovasuperzs.sk
Anna Majerčáková majercakovasuperzs.sk
Mgr. Nikola Mičudová  micudovasuperzs.sk
Mgr.Minka Hradiská hradiskasuperzs.sk

Tréneri športovej prípravy:
škola: Mgr. Barbora Kežmarská, Mgr. František Gonda
klub: Ján Bednár,
prípravka HK: Mgr.Barbora Kežmarská, Miloš Muránsky,Lukáš Laškody,  Patrik Korheľ, Lukáš Svitama, Marcel Kováč, Dominik Laškody

Pedagogický asistent: 
Martina Škopová skopovasuperzs.sk
Mgr. Andrej Filip filipsuperzs.sk

Tajomníčka školy: Alena Bobková bobkova.asuperzs.sk

Ekonómka školy: Ing. Marcela Jasečková jaseckovasuperzs.sk

Školník: ...............

Upratovačky: Jana Kopťarová, Jana Fiflíková, Renáta Vošková, Lucia Turčaniková, Marcela Farkašová