Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Predseda: Ing. Peter Muránsky

Zástupcovia zriaďovateľa:
Ing. Zuzana Záborská
Mgr. Ing. Igor Geletka
Valter Retter
Ľubomír Vaiic

Pedagogickí zamestnanci:  
Mgr. Ivona Romanová
PaedDr. Oľga Palenčárová

 Zástupcovia rodičov:
Ing. Silvia Sokolská
Ing. Peter Muránsky
Ing. Natália Sopkovičová
INg. Martin Grec

Ostatní zamestnanci:
Ing. Marcela Jasečková