Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

V súčasnosti má každá škola možnosť profilácie, ktorú nám umožňuje zavedenie inovovaného Školského vzdelávacieho programu. Ten pozostáva z dvoch častí - štátna časť - predpísaná - tzv. Štátny vzdelávací program a samotnej školskej časti - tzv. voliteľné hodiny, ktoré pridávame podľa záujmu žiakov, rodičov a školy v závislosti na triede. 

Zameranie školy je zrejmé už z nášho loga školy a úvodnej www stránky:

logoSkola.png

vzdel.png Výchova a vzdelávanie,  kom.pngJazyk a komunikácia, sht.pngŠportové hokejové triedy,

kzk.pngKrok za krokom,  zdr.png Zdravá škola,  ikt.png IKT

Jednotlivé oblasti sú popísané pod jednotlivými piktogramami z úvodnej stránky v časti KATEGÓRIE.

Logo vyjadrujúce zameranie školy aj s textom:
IMG_0077.jpg