Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Zápis do 1. ročníka

Pozerajte sa dopredu a naštartujte úspešnú budúcnosť Vašich detí 
na šťastnej sedmičke už dnes!

S modernou a progresívnou školou, 

  • flexibilitou a logickými postupmi vo vzdelávaní, 
  • vyspelou komunikáciou v slovenskom aj v anglickom jazyku, 
  • v pokojnom a zdravom prostredí, 
  • využitím špičkovej počítačovej techniky a moderných technológií, 
  • s rozvojom talentu, peknými zážitkami
  • a v neposlednom rade zmysluplným využitím voľného času.

Oznamujeme rodičom deti narodených od 1.9.2014 do 31.8.2015, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 1.4.2021 do 9.4. 2021.

Zapísať dieťa bude možné formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na spodku tohto textu.

Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, môže prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch 8. 4. a 9. 4. 2021 v čase od 8.00 do 16.00 h.

Tešíme sa na všetkých šikovných predškolákov, našich budúcich prváčikov a budúcich úspešných mladých ľudí!

Link bude opäť funkčný - v pondelok - 12.04.2021.

Ak chcete dieťa zapísať formou elektronickej prihlášky, kliknite TU – link bude aktívny od 1.4.2021 

Školský obvod Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v zmysle VZN č.4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves zahŕňa nasledujúce ulice:

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť).