Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Zápis do 1. ročníka

S modernou a progresívnou školou, 

  • flexibilitou a logickými postupmi vo vzdelávaní, 
  • vyspelou komunikáciou v slovenskom aj v anglickom jazyku, 
  • v kľudnom a zdravom prostredí, 
  • využitím špičkovej počítačovej techniky, 
  • s rozvojom talentu, peknými zážitkami
  • a zmysluplným využitím voľného času.

Oznamujeme rodičom, ktorých deti do 31.8.2023 dovŕšia vek 6 rokov, 
že zápis do 1. ročníka  na školský rok 2023/2024 
sa uskutoční v termíne od 3.4.2023 do 5.4.2023 a od 12.4.2023 do 13.4. 2023 vždy v čase od 7:00 do 17:00 hod v priestoroch školy.

Zapísať dieťa bude možné osobne s dieťaťom, alebo elektronicky prostredníctvom formuláru zverejneného na tomto mieste 3.4.2023. 

V prípade, že prídete osobne, je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

Tešíme sa na všetkých šikovných predškolákov a našich budúcich prváčikov!

Ak chcete dieťa zapísať formou elektronickej prihlášky, kliknite TU

Prezentácia pre rodičov budúcich prváčikov na školský rok 2023 - klik TU

Školský obvod Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v zmysle VZN č.4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves zahŕňa nasledujúce ulice:

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť).