Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Hokej

Hokej na škole

 Na škole máme zriadené športové triedy so zameraním na ľadový hokej.

Škola má uzavretú 4-strannú zmluvu medzi našou školou, hokejovým klubom - HK SNV, SZĽH a Mestom Spišská Nová Ves na zabezpečenie fungovania športových hokejových tried. V zmluve sú vyšpecifikované jednotlivé práva a povinnosti zúčastnených strán.

Športové triedy sa snažíme zriaďovať už od tretieho ročníka, lebo súťaž v rámci hokejových tried začína už vo štvrtom ročníku tzv. hokejová prípravka. Turnajovými stretnutiami hrajú už aj žiaci druhého, prvého, ba dokonca aj škôlkarskeho veku.

Tréningový proces je vedený plne kvalifikovanými trénermi ľadového hokeja.

Rozpis tréningov pre jednotlivé triedy je umiestnený na výveske zimného štadióna, alebo na našej www stránke v časti "Rozpis tréningov ŠHT", resp. u žiakov športových tried v rámci školského rozvrhu - predmet Športová príprava. (Na rozpise jednotlivé čísla znamenajú jednotlivé športové triedy - príklad 6 - 6. ročník šht, 0 - 3  znamená, že sa jedná o tréning predprípravky -škôlkári až po tretiakov).

Tréningový proces možno rozdeliť na zimné a letné obdobie.

V letnom období - začína v apríli a končí v auguste, žiaci trénujú u nás na školskom dvore, telocvični, resp. v novozriadenej spinningovej učebni. Tréningový proces je v súlade s príslušnými predpismi vydávanými MŠ SR a tiež Slovenským zväzom ľadového hokeja.

V zimnom období - súťažné obdobie - september až apríl. Tréningový proces prebieha na zimnom štadióne - hlavnej, resp. ak sa dá, tak aj na vedľajšej tréningovej ploche.

Jednotlivé kategórie:

 • 3. - 4. ročník - hokejová prípravka, predprípravka
 • 5. - 6. ročník - mladší žiaci A, B
 • 7. - 8. ročník - starší žiaci A, B
 • 9. ročník - kadeti

Aké sme dosiahli úspechy v oblasti športových hokejových tried?

 • v školskom roku 2016/2017 - družstvo kadetov - 3. miesto na Slovensku - extraliga
 • 2. miesto po skončení základnej časti starších žiakov v ľadovom hokeji
 •  veľkým úspechom bolo 6. miesto v rámci Slovenskej republiky starších žiakov v ľadovom hokeji a taktiež 6. miesto spomedzi 36 družstiev žiakov našej hokejovej prípravky.
 • Je ťažké obsiahnuť všetky hokejové úspechy našich bývalých žiakov, snáď stojí za spomenutie Michal Sersen, ktorý hráva ruskú KHL, brankár Július Hudáček, ktorý je oporou v bráne majstrovských Košíc, Libor Hudáček, Ľubomír Vaic, Martin Bakoš - HC Slovan Bratislava. Ďalšími hráčmi, ktorí hrajú v prebiehajúcom ročníku Slovnaft extraligy sú napr. Richard Smotrila - Žlilina, Adam Lapšanský, Richard Rapáč, Stanislav Jasečko, Tomáš Nadašdi- Poprad,
   Miroslav Vantroba, Matej Cunik, Radomír Heizer, Lukáš Vartovník, Matej Hamrák - Banská Bystrica, Matúš Leskovjanský - Zvolen.
 • Teší nás taktiež nominácia a účasť našich bývalých žiakov v reprezentačných výberoch:
  napr. v roku 2010 na MS 20 - ročných: Adam Jánošík, toho času hrajúceho juniorskú ligu v zámoría v súčasnosti Orange 20: Boris Krempaský a Roman Ihnaťo.
 • v ďalších reprezentačných výberoch sa pravidelne zúčastňujú: Branislav Rapáč, Vladimír Klinga, Juraj Kucirko, Róbert Kirner, Ján Dulák, Tomáš Vrana, Tomáš Gonda, Jakub Lapšanský a ďalší.

V prípade záujmu o zaradenie do športovej hokejovej triedy Vám potrebné informácie poskytneme na školskom telefónnom čísle 0903650143, resp. osobne v zborovni školy.