Rada školy

Neoddeliteľnou súčasťou smerovania školy je úzka spolupráca školy so zriaďovateľom – Mestom Spišská Nová Ves a rovnako so všetkými členmi Rady školy, ktorá sa stále snaží objektívne posudzovať smerovanie školy,  navrhuje jej možné smerovanie a pomáha presadzovať jej dobré meno v širokom okolí.  Jej členovia sú do Rady školy volení a zastupujú jednotlivé subjekty podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní.

Predseda
 • Ing. Peter Muránsky
Pedagogickí zamestnanci
 • Mgr. Ivona Romanová
 • PaedDr. Oľga Palenčárová
Zástupcovia zriaďovateľa
 • Mgr. Ing. Igor Geletka
 • MUDr. Alena Pekarčíková
 • Mgr. Peter Potenga
 • Ing. Ľuboš Šuca
Zástupcovia rodičov
 • Ing. Silvia Sokolská
 • Ing. Peter Muránsky
 • Ing. Natália Sopkovičová
 • Ing. Martin Grec
Ostatní zamestnanci
 • Ing. Marcela Jasečková