Pomáhame žiakom aj rodičom

prostredníctvom našich konzultačných hodín, na ktorých sa žiaci aj rodičia môžu dozvedieť všetky informácie ohľadom pokroku vo vzdelávaní svojho syna/dcéry.

Naši skúsení pedagógovia sa venujú žiakom nielen na vyučovacích hodinách, ale aj na konzultáciách, ktoré sú pre nich prístupné nielen pri vymeškaní nejakých hodín, ale jednoducho vždy, keď cítia potrebu si niečo lepšie osvojiť.

Každý člen pedagogického tímu má vyhradenú hodinu v týždni na to, aby sme boli na.vyučovaní a s výsledkami vzájomne spokojní.

Podrobný rozpis

konzultačných hodín vám bude k dispozícii po vygenerovaní platného školského rozvrhu v priebehu septembra.

Na konzultácie sa v budúcnosti budete môcť objednať, alebo sa jednoducho stretnúť v našom virtuálnom prostredí, v ktorom prebiehalo aj naše dištančné vzdelávanie, teda v prostredí Cisco Webex Meetings po dohode s príslušným vyučujúcim.

3500+
účastníkov meetingov v novembri 2020
392+
meetingov v novembri 2020