Category: Exkurzie

Vhodným prepojením preberaného učiva s realitou sú exkurzie, ktoré na škole realizujeme zamerané tematicky v jednotlivých ročníkoch. Počas štúdia žiaci môžu navštíviť viaceré miesta a vidieť tak to, o čom sa učili na vyučovacích hodinách. Stanovujeme ich na začiatku školského roka, aby sme sa vedeli všetci pripraviť a exkurzií zúčastniť. V priebehu rokov žiaci navštívia Planetárium, Technické múzeum, Prírodovedné múzeum, Steel park, Meteorologickú stanicu v Gánovciach, Pamätník SNP v Banskej Bystrici, Oswienčim, ZOO v Niregyháze, Pribylinu, hrady Slovenska, Košice, Levoču, Markušovce, Martin, Bratislavu, Trenčín, Vysoké a Nízke Tatry, jaskyne a iné zaujímavé miesta.

Zápis budúcich úspešných mladých ľudí

Pozývame všetkých rodičov detí, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia vek 6 rokov na  Zápis...

28. marca 2024

Nové kurikulum – u nás od 1.9.2024

Tešíme sa na vás, naši budúci prváci! Trošku bližšie o Vzdelavani21. Vitajte!...

14. marca 2024

Vzdelávanie 21 – aj naši budúci prváci!

Pokojné podnetné prostredie podporujúce sústredenie a kreativitu? Aj také pre...

8. marca 2024

Budúci prváci – budete sa vzdelávať inak

Viete už všetko o „Vzdelávaní21“? Aj naši budúci prváci sa majú na čo tešiť....

7. marca 2024

Zmysluplné exkurzie

Pozdravujeme všetky naše deti. Veríme, že si naplno užívajú prázdniny a...

20. júla 2023

Exkurzia Oswienčim

Pre tie červené polia Chcelo sa zmilovať nebo, Orly si slobodu volia...

29. mája 2023

Návšteva v parlamente

Ešte koncom septembra sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v...

15. decembra 2022

Morské oko – Letná škola 2022

Letná škola a zaujímavé aktivity na prepojene prebraného učiva s praxou...

4. septembra 2022