Category: Krúžky

Všetci si uvedomujeme, že zmysluplné trávenie voľného času je vhodnou prevenciou pred sociálno-patologickými javmi v spoločnosti. Každoročne poskytujeme žiakom rôznorodé možnosti krúžkovej činnosti realizovanej v poobedňajších hodinách. Náplň krúžkovej činnosti volíme tak, aby sme u žiakov rozvíjali talent, aby napredovali v jednotlivých činnostiach, zdokonaľovali sa v športoch, umení, kultúre, alebo jednoducho oddýchli a zrelaxovali. Na tomto mieste v priebehu mesiaca september nájdete ponuku bohatej krúžkovej činnosti, ktorú zrealizujeme v školskom roku 2023/2024.

Zápis budúcich úspešných mladých ľudí

Pozývame všetkých rodičov detí, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia vek 6 rokov na  Zápis...

28. marca 2024

Enkaustika – u nás na škole?

Aj takto zmysluplne trávia voľný čas deti na našej Superzs! Enkaustika Naši žiaci...

25. marca 2024

Nové kurikulum – u nás od 1.9.2024

Tešíme sa na vás, naši budúci prváci! Trošku bližšie o Vzdelavani21. Vitajte!...

14. marca 2024

Budúci prváci – budete sa vzdelávať inak

Viete už všetko o „Vzdelávaní21“? Aj naši budúci prváci sa majú na čo tešiť....

7. marca 2024

Naše vianočné pozdravy

V tomto krásnom vianočnom čase, kedy sú ľudia srdečnejší, nezabúdame ani my na...

27. decembra 2023

Náš stromček pred Radnicou

Už sa pomaly stáva tradíciou zdobenie stromčeka pred Radnicou. My tak, ako každý...

27. decembra 2023