Výcviky

Súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu sú aj viacerá zážitkové aktivity, na ktoré žiaci nezabúdajú ani po rokoch.

Jedinečné zážitky, vzájomné stretnutia, neformálne vzdelávanie, praktické vyučovanie v prírode a získané zručnosti sú na nezaplatenie.

Korčuliarsky výcvik

1. ročník, zimný štadión, týždňová aktivita, kde s kvalifikovanými trénermi zažijú množstvo hier a pritom sa naučia základy korčuľovania

Lyžiarsky výcvik –  na celom 1. stupni

Lyžiarske stredisko Poráč-Brodok, týždňová aktivita – denná dochádzka, kde sa žiaci učia základom lyžovania.

Zdokonaľovací lyžiarsky výcvik

Jedinečné zážitky si užijú žiaci 7. ročníka v našom najväčšom lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry. V priebehu týždňa sú ubytovaní priamo na kopci v Hoteli Kosodrevina a keďže máme lyžiarsky výcvik aj na 1. stupni, tak si vychutnávajú lyžovanie v celom stredisku. Všetci každoročne zlyžujú z Chopku a niektorí nalyžujú dokonca viac ako 250km!

Základný plavecký výcvik

Pre žiakov  3. ročníka, malý bazén, týždňový výcvik, pri ktorom sa žiaci učia základom plávania. Na záver kurzu žiaci získavajú absolventské certifikáty.

Zdokonaľovací plavecký výcvik

V 6. ročníku realizujeme na miestnej plavárni, prípadne na letnom kúpalisku, zvyčajne v júni.

Škola v prírode

Určená pre žiakov 4. ročníka. Sme jedineční v tom, že ju každoročne absolvujeme vo Vysokých Tatrách, kde sa žiaci zúčastnia viacerých túr, navštívia Múzeum TANAPu, a Bielovodskú jaskyňu, prevezú sa tatranskou železnicou a tiež visutou lanovkou. V týždni bez rodičov si užijú  veľa zábavy a overia si množstvo vedomostí ohľadom prírodovedy v praxi.