Informácie

V prípade otázok, nejasností a ďalších informácií sme vám plne k dispozícii na doleuvedenej adrese, resp. na kontaktných telefónnych číslach či mailoch.

Radi Vám odpovieme na vaše prípadné otázky, či zareagujeme na podnety vedúce k zlepšeniu práce nášho tímu. Budeme radi aj za prípadné kladné reakcie ohľadom výchovy a vzdelávania našich aj vašich detí. Ide nám spoločne o to, aby sme z nich vychovali úspešných mladých ľudí.

95%
rodičov maximálne spokojných s našim vzdelávaním - podľa výsledkov anonymného dotazníka
80%
KONČIACICH ŽIAKOV NA GYMNÁZIÁCH A ÚSPEŠNÝCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Komenského 2250/2

052 05
Spišská Nová Ves

Škola

0903 650 143

Jedáleň

0903 650 538

info@superzs.sk

IČO

35546085

DIČ

2021668495

EDUID

100016220

ID_testovanie

581016