"Školoviny"

Sme veľmi radi, že zopár žiakov objavilo v sebe talent a stali sa redaktormi nášho časopiisu!
Na začiatku jeho názov bol “Rebeli spoza lavice”, v súčasnosti: “Školoviny”.

Časopis vydávajú žiaci pod vedením p. učiteliek a je výsledkom práce redakčného krúžku. Mladí redaktori v ňom informujú o všetkých podujatiach konaných na škole. Má viacero zaujímavých rubrík, ako napr. Zo života školy, SMS-káreň, Komiks, kvíz, Zdravá škola,  …

Časopis je zaujímavým spestrením činnosti školy, popisuje život v nej a poskytuje aj veľa zábavných a poučných častí.

Jednotlivé čísla pre vás:

425+
detí
20+
zapojených žiakov v príprave

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2012/2013