Naše úspechy sú výsledkom tímovej práce nás všetkých

Neustále sledujeme nové trendy a posúvame sa v profesijnom rozvoji. Vzdelávame sa, aby sme získali aj my tie najlepšie a najúčinnejšie kompetencie, spôsoby a metódy použiteľné vo výchove a vzdelávaní.

RNDr. Peter Kresťanko

Riaditeľ školy

Mgr. Katarína Ovčiariková

Zástupca riaditeľa školy, PK výchov

Mgr. Katarína Melegová

Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Ivona Romanová

PK prírodovedných predmetov, Učiteľka

Mgr. Beáta Labudová

PK predmetov teoretického zamerania, Učiteľka

Mgr. Judita Iľašová

PK jazykov, Výchovný poradca

Mgr. Barbora Kežmarská

PK ŠHT, Učiteľka, Trénerka športovej prípravy

Mgr. Jana Bobková

MZ I. stupňa, Učiteľka

Mgr. Dana Kottnerová

MZ výchov mimo vyučovania, Vychovávateľka ŠKD

PaedDr. Eva Kupčíková

Školský špeciálny pedagóg

PaedDr. Oľga Palenčárová

Učiteľka, Koordinátor environmentálnej výchovy vrátane zelenej školy

Ing. Monika Vojtášová

Učiteľka, Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. František Gonda

Učiteľ, Tréner športovej prípravy

Anna Majerčáková

Vychovávateľka ŠKD

Mgr. Monika Hradiská

Vychovávateľka ŠKD

Mgr. Jana Hrušovská

Vychovávateľka ŠKD

Martina Škopová

Pedagogický asistent

Daniela Kochová

Pedagogický asistent