Rozvoj čitateľskej gramotnosti

u nás prebieha rôznymi formami a v rámci línie tiahnúcej sa rôznymi predmetmi jednotlivých vzdelávacích oblastí. Všetci si plne uvedomujeme dôležitosť správneho porozumenia textu, triedenia jednotlivých faktov, vyhľadanie podstatných informácií a ich odlíšenie od nepodstatných a následné formulovanie exaktných záverov. To všetko vštepujeme deťom na jednotlivých predmetoch a častokrát vyžadujeme od nich rôzne projektové práce, či jednoduché prezentovanie sa na hodinách či akadémiách.

Na to, aby sme aj v týchto veciach poskytli žiakom aj rodičom VIAC, máme na škole svoju vlastnú školskú knižnicu. Je to priestor, kde si žiaci sami, alebo s vyučujúcim môžu jednak knihu vypožičať, alebo jednoducho priamo v rámci voľného času prečítať v jednej z našich oddychových zón.

389+
detí registrovaných v školskej knižnici
850+
výpožičiek ročne
Zdroje informácií

je možné nájsť nielen v knihách, encyklopédiách či komiksoch, ale vo virtuálnom priestore na internete. Za týmto účelom máme v knižnici aj počítačovú techniku, aby sme kráčali s dobou a žiaci si tak mohli vyhľadať potrebné informácie aj na webe, resp. pripraviť si prezentáciu v príslušnom prezentačnom programe.

Školská knižnica je pre vás prístupná denne v čase po vyučovaní od 14:00 do 15:30.

15+
zaujímavých komiksov v knižnici
1000+
titulov v knižnici