Organizácia vyučovania

V rámci školského roka a nášho unikátneho školského vzdelávacieho systému vzdelávame žiakov nielen v základných predmetoch a iba klasickým spôsobom, ale stále obohacujeme žiakov aj poznatkami a praktickými skúsenosťami, ktoré využijú v pokračovaní v štúdiu na stredných školách.

Učiteľ je v našom prípade sprievodcom, ktorý organizuje vzdelávací proces, nabáda žiakov k samostatnému mysleniu, kreativite a komunikácii pri skupinovej či projektovej práci, pričom využíva pokročilú techniku, názorné modely a moderné metódy vrátane pojmových máp.

Nezabúdame ani na individuálne potreby a rozvoj talentu v rôznych oblastiach. To všetko uskutočňujeme vo vynovených priestoroch v triedach resp. v učebniach počas vyučovania a taktiež počas rozmanitej a zmysluplnej mimoškolskej činnosti. Rovnako poskytujeme žiakom možnosť oddychu a relaxácie v našich oddychových a herných zónach v našich bezpečných priestoroch.

30.10.2023 – 31.10.2023

Jesennné prázdniny

23.12.2023 – 7.1.2024

Vianočné prázdniny

26.2.2024 – 1.3.2024

Jarné prázdniny

28.3.2024 – 2.4.2024

Veľkonočné prázdniny

1.7.2024-30.8.2024

Letné prázdniny

Dôležité termíny

Testovanie 9  – žiaci deviateho ročníka –  riadny termín: 20.3.2024, náhradný termín: 4.4.2024

Testovanie pohybových predpokladov – žiaci prvého a tretieho ročníka – od 5. 9. 2023 do 27. 10. 2023

Prijímacie skúšky na stredné školy – v týždni od 29.4.2024

Obdobie školského vyučovania

  • 1. polrok | 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
  • 2. polrok | 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024