Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Rezervácia ihrísk

Rezervácia ihrísk

Dôležité!!! - Zmena ceny za prenájom športovísk!

Na základe enormného nárastu cien energií dochádza od 1. januára 2023 k zmene cien za prenájom jednotlivých športovísk a ich využívanie. Aktuálne ceny sú uvedené pri rezerváciiách jednotlivých športovísk nižšie, deti školy majú vstup na športoviská zdarma, avšak je nutné, aby dospelá osoba prevzala za nich zodpovednosť. 

Športovanie na vonkajších ihriskách v areáli školy je vždy na vlastné riziko!!! Škola nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia pri športovaní na ihriskách!!!

VSTUP NA VLASTNÉ RIZIKO!

Na škole je možnosť športovania na multifunkčnom ihrisku,  hokejbalovom, basketbalovom  ihrisku a v malej res. veľkej telocvični a hokejovej strelnici.

Ihriská sú prístupné každý deň v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 21:00 v letných mesiacoch.

Pred vstupom na ihrisko je VŽDY potrebné upovedomit správcu o vstupe na ihrisko prostredníctvom on-line formuláru umiestneného nižšie!

ihrisko36.JPG

Multifunkčné ihrisko
Povrch: umelá tráva so vsypom - piesok.
Rozmery: 40mx20m
Využitie: futbal, volejbal, nohejbal, streetbal - basketbalové koše, zumba, aerobic, ...

 

 

ihriskoHok.jpg

Hokejbalové ihrisko
Povrch: hladený betón so vsypom
Rozmery: min. kanadský rozmer 56mx26m
Využitie: hokejbal, florbal, inline hokej, inline korčuľovanie, prípadne v zime /pri vhodných podmienkach/ hokej, korčuľovanie, ...

Na tomto mieste si môžete rezervovať ihrisko umiestnené v areáli našej školy.

Pripomíname, že využívanie ihriska je podmienené dodržiavaním prevádzkových poriadkov, ktoré si môžete prečítať, resp. stiahnuť z našej www stránky v časti "Dokumenty na stiahnutie". Dôležitou časťou prevádzkového poriadku je využívanie ihrísk deťmi, ktoré je bezplatné, no je potrebné, aby za nich prevzala dospelá osoba zodpovednosť. Tá sa musí ohlásiť u správcu ihrísk.

Ak chce korčuľovať osoba staršia ako 15 rokov, tak pri vstupe uhradí dobrovoľný príspevok minimálne 0,50 Eur. V prípade objednania skupinou na hokejbal je účtovaný poplatok v zmysle prevádzkového poriadku  20,00 Eur/hodina.

 Vždy je potrebné ohlásiť sa u správcu ihriska.

Pri vstupe do areálu základnej školy je zakázané - vstupovať so zvieraťom, stanovať, zakladať oheň, fajčiť, požívať alkoholické nápoje, vstupovať na ihrisko s bicyklom alebo na kolobežke a tiež na kolieskových korčuliach mimo vyznačený čas.

Vstup v kolieskových korčuliach bude možný iba počas in-line korčuľovania a samozrejme VŽDY s prilbou na hlave!!!

Využívanie hokejového ihriska pre verejné in-line korčuľovanie plánujeme zaviesť v piatok a v nedeľu v čase od 16:00 do 17:00 pre deti a v čase 17:00 - 18:00 pre dospelých. O zavedení Vás budeme informovať na tomto mieste.

V prípade zákazu vstupu na ihrisko z technických príčin, prosíme tento zákaz rešpektovať, nakoľko môže dôjsť k úplnému poškodeniu hracej plochy!

Využívanie ihriska:

 1. objednanie ihriska na voľný termín prostredníctvom on-line formuláru - nižšie
 2. ohlásenie sa u správcu ihriska - priamo na škole
 3. využívanie ihriska
 4. upovedomenie správcu o odchode - kontrola ihriska, poriadku

Postup objednania ihriska:

 1. Rezervačným formulárom nižšie

alebo

 1. vybrať si ihrisko 
 2. vybrať voľný termín - dátum a čas 
 3. telefonicky objednať ihrisko:
   -  v čase 8:00 - 15:00 v pracovných dňoch na telefónnom čísle: 0903650143

     

REZERVÁCIU VYTVORÍTE KLIKNUTÍM SEM!