Dôležité!

Zmena ceny za prenájom športovísk!

Na základe enormného nárastu cien energií dochádza od 1. januára 2023 k zmene cien za prenájom jednotlivých športovísk a ich využívanie. Aktuálne ceny sú uvedené pri rezerváciiách jednotlivých športovísk nižšie, deti školy majú vstup na športoviská zdarma, avšak je nutné, aby dospelá osoba prevzala za nich zodpovednosť.
VSTUP NA VLASTNÉ RIZIKO!

Športovanie na vonkajších ihriskách v areáli školy je vždy na vlastné riziko!

Škola nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia pri športovaní na ihriskách!

Multifunkčné ihrisko

Hokejbalové ihrisko

Basketbalové ihrisko

Malá / Veľká telocvičňa

Hokejová strelnica

Ihriská sú prístupné každý deň v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 21:00 v letných mesiacoch.

Pred vstupom na ihrisko je VŽDY potrebné upovedomiť správcu o vstupe na ihrisko prostredníctvom on-line formulára!

Multifunkčné ihrisko

Povrch: umelá tráva so vsypom - piesok. Rozmery: 40m x 20m. Využitie: futbal, volejbal, nohejbal, streetbal - basketbalové koše, zumba, aerobic, ...

Hokejbalové ihrisko

Povrch: hladený betón so vsypom Rozmery: min. kanadský rozmer 56m x 26m Využitie: hokejbal, florbal, inline hokej, korčuľovanie, ľad. hokej ...

Basketbalové/Streetbalové ihrisko

Povrch: cestný asfalt. Rozmery: regulárne rozmery na basketbal. Využitie: basketbal, streetbal - basketbalové koše, zumba, aerobic, ...

Malá telocvičňa

Povrch: odpružená palubovka, Rozmery: 18m x 12m Využitie: spinning, basketbal, florbal, gymnastika, zumba, aerobic, tabata, stolný tenis, bedminton

Veľká telocvičňa

Povrch: odpružená palubovka Rozmery: 24m x 12m, Využitie: basketbal, volejbal, bedminton, florbal, stolný tenis, kruhový tréning, gymnastika, zumba, aerobic, ...

Hokejová strelnica

Povrch: umelý - plast, Rozmery: 6m x 3m Využitie: hokejová strelnica
Prevádzkový poriadok

Pripomíname, že využívanie ihriska je podmienené dodržiavaním prevádzkových poriadkov.
Dôležitou časťou prevádzkového poriadku je využívanie ihrísk deťmi, ktoré je bezplatné, no je potrebné, aby za nich prevzala dospelá osoba zodpovednosť. Tá sa musí ohlásiť u správcu ihrísk.

Pri vstupe do areálu základnej školy je zakázané - vstupovať so zvieraťom, stanovať, zakladať oheň, fajčiť, požívať alkoholické nápoje, vstupovať na ihrisko s bicyklom alebo na kolobežke a tiež na kolieskových korčuliach mimo vyznačený čas.
V prípade zákazu vstupu na ihrisko z technických príčin, prosíme tento zákaz rešpektovať, nakoľko môže dôjsť k úplnému poškodeniu hracej plochy!
Vždy je potrebné ohlásiť sa u správcu ihriska.
Vstup v kolieskových korčuliach bude možný iba počas in-line korčuľovania a samozrejme VŽDY s prilbou na hlave!
Ak chce korčuľovať osoba staršia ako 15 rokov, tak pri vstupe uhradí dobrovoľný príspevok minimálne 0,50 Eur. V prípade objednania skupinou na hokejbal je účtovaný poplatok v zmysle prevádzkového poriadku 20,00 Eur/hodina.

Využívanie ihriska

  1. objednanie ihriska na voľný termín prostredníctvom on-line formuláru
  2. ohlásenie sa u správcu ihriska – priamo na škole
  3. využívanie ihriska
  4. upovedomenie správcu o odchode – kontrola ihriska, poriadku

Postup objednania ihriska

  1. Rezervačným formulárom

      Alebo

  1. vybrať si ihrisko
  2. vybrať voľný termín – dátum a čas
  3. telefonicky objednať ihrisko v čase 8:00 – 15:00 v pracovných dňoch na telefónnom čísle: 0903 650 143