Category: Nezaradené

Oceňovanie učiteľov

Dňa 27. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov v koncertnej sále Reduty...

29. marca 2024

2 percentá na rok 2024

Ešte stále máte možnosť rozhodnúť, komu venujete svoje 2 percentá z odvedenej...

26. marca 2024

Nové kurikulum – u nás od 1.9.2024

Tešíme sa na vás, naši budúci prváci! Trošku bližšie o Vzdelavani21. Vitajte!...

14. marca 2024

Priateľské stretnutie s rodičmi budúcich prvákov

Čo pre vás ešte v rámci našej SuperZS a Vzdelávania21 od 1. 9.2024...

13. marca 2024

Slovenka roka 2023 u nás na škole

Opäť sme dali deťom VIAC! Na besedu sa nám podarilo dostať významnú osobnosť...

24. februára 2024

Náš karneval

Opäť sme chceli Dať deťom VIAC! Karneval v trochu inom šate sa konal 9.2.2024 o...

15. februára 2024

Naši žiaci na vystúpení

V piatok 9.2.2024 skupinka štvrtákov a druhákov pozdravila seniorskú skupinu Lipa...

11. februára 2024

755. výročie mesta – darčeky

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste pripravila pre...

27. decembra 2023

Vystúpenie v Domove dôchodcov

Rozdávali sme radosť v rámci mesiaca úcty k starším. Potešili sme klientov Domova...

27. decembra 2023