IKT

Do vyučovacieho procesu implementujeme informačno-komunikačné technológie a robotiku.

Sme inovatívnou školou, ktorá používa nové a moderné informačno-komunikačné vybavenie pri výchove a vzdelávaní žiakov. Sme lídrom v oblasti zavádzania nových metód v oblasti počítačovej techniky. Každý člen nášho tímu má pracovný notebook, prístup k on-line vzdelávacím materiálom, sieťovým tlačiarňam, zdieľaným priečinkom na školskom serveri, prístup na školskú wifi sieť a licencované programy.

IKT

Žiakov pripravujeme na „počítačovú dobu“ a vyučujeme informatiku od tretieho ročníka. Okrem povinných častí sa venujeme programovaniu micro:bitov a robotov vo vyšších ročníkoch. Zaujímavosťou je využívanie interaktívnych dotykových notebookov v triedach. Aby sme mali vždy aktuálne informácie a vyučovali žiakov to, čo na stredných školách potrebujú, spolupracujeme v oblasti programovania a robotiky s prestížnymi strednými školami, ktoré sú lídrami v danej oblasti.

Interaktívne a komunikačné technológie sa stali pre nás nevyhnutnou súčasťou nielen pri pandémii, ale našli sme aj viaceré ďalšie možnosti využitia v rámci stretnutí s rodičmi či chýbajúcimi žiakmi v on-line priestore.

10000
ročne investovaných na modernizáciu IKT
200+
učiteľov preškolených v našom školiacom stredisku
40
pracovných notebookov
2015
jednou z prvých škôl s e-testom