Zelená škola

Vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu, športovaniu, stravovaniu, správnym návykom a ekologickému mysleniu.

Už od roku 1995 sme sa v rámci zdravej školy komplexne zamerali na zlepšenie a ochranu životného prostredia, výchovu žiakov k zdraviu a zdravému životnému štýlu vrátane zlepšenia pohybových aktivít žiakov. Naše spoločné snaženie v ekologickej oblasti bolo dokonca ocenené Vlajkou Zelenej školy, ktorej sme už dlhé roky držiteľom. Žiaci sa aktívne zúčastňujú besied v oblasti ochrany životného prostredia, správnej výživy, prevencie drogovej závislosti či iných patologických javov.

Zdravá škola

V oblasti športu poskytujeme pre žiakov rôzne krúžky športového zamerania, organizujeme olympiádu žiakov prvého stupňa, zúčastňujeme sa spolu so žiakmi všetkých školských športových súťaží, výcvikov – lyžiarskeho, plaveckého, korčuliarskeho. Pravidelne sa zapájame aj do súťaže Olympijský odznak všestrannosti, kde naši žiaci získavajú významné ocenenia – 4- zlatý, 16ti – strieborný a 26ti bronzový odznak.

350+
žiakov zapojených v projekte
-32%
spotreba vody 2022 oproti 2019
7
rokov držitelia Zelenej vlajky
4
besedy ročne so zameraním na ekológiu