Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Dokumenty na stiahnutie

Školské dokumenty

Prezentácia školy:

Žiadosti:

Prihlášky:

Vnútroškolské dokumenty

Dokumenty: Verejné obstarávanie - "Oprava palubovky malej telocvične" - 2019

Na požiadanie Vám zašleme Výkaz-výmer vo formáte Excel a Čestné vyhlásenie vo formáte Word.

Dokumenty: Verejné obstarávanie -

„Nákup športového tovaru v projekte: DPH – Deti Poďme sa Hýbať“ 

Na požiadanie Vám zašleme Výkaz-výmer vo formáte Excel a Čestné vyhlásenie vo formáte Word.

"VO - Rekonštrukcia časti strechy na ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves"

Na požiadanie Vám zašleme Výkaz-výmer vo formáte Excel a Čestné vyhlásenie vo formáte Word.

VO - „Nákup tovaru v rámci projektu MODERNEJŠIA ŠKOLA“

Na požiadanie Vám zašleme Prílohu_1 vo formáte Excel a Prílohu_8 vo formáte Word

Školský časopis

Školský rok 2016/2017

Staršie ročníky:

Iné dokumenty -OZ a 2 percentá z dane

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 - Vyzva Na Predlozenie Cenovej Ponuky
Vykaz-vymer Podlaha vo veľkej telocvični
VOVyzvaNaPredlozeniePonuky_Supernapad.pdf
Stavba.pdf
Voda.pdf

Výzvy na potraviny:

Prílohy k výzvam Vám pošleme vo formáte xlsx na vyžiadanie mailom.