Category: Aktivity

Dôkazom nášho záujmu o odborný aj všeobecný rast žiaka v oblasti výchovy a vzdelávania sú naše zmysluplné aktivity uskutočňované príležitostne alebo pravidelne v priebehu každého školského roka.

Pytagoriáda šk. kolo

V decembri sa konalo školské kolo Pytagoriády Z I. stupňa sa na ňom zúčastnilo...

27. decembra 2023

Naše vianočné pozdravy

V tomto krásnom vianočnom čase, kedy sú ľudia srdečnejší, nezabúdame ani my na...

27. decembra 2023

Vianoční pomocníci

Počas predchádzajúcich dní sa žiaci našej Superzs hlbšie zaoberali myšlienkou...

27. decembra 2023

Vianočná kapustnica

Vo štvrtok sme opäť pripravili peknú akciu. Keďže si v organizácii ctíme...

27. decembra 2023

Mikuláš na škole

Aj na našu Superzs zavítal Mikuláš! A nebol sám. Zobral si so sebou pomocníkov a...

27. decembra 2023

Náš stromček pred Radnicou

Už sa pomaly stáva tradíciou zdobenie stromčeka pred Radnicou. My tak, ako každý...

27. decembra 2023

755. výročie mesta – darčeky

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste pripravila pre...

27. decembra 2023

Oceňovanie úspešných žiakov

Aj v našej Superzs vzdelávame a vychovávame úspešných žiakov! Dosiahli výnimočné...

27. decembra 2023

Imatrikulácia prvákov

Prinášame ďalšiu aktivitu do nášho „Adventného kalendára aktivít“. Vydarenou...

27. decembra 2023

Vystúpenie v Domove dôchodcov

Rozdávali sme radosť v rámci mesiaca úcty k starším. Potešili sme klientov Domova...

27. decembra 2023

E-testovanie – jeseň

V škole sa v hlavných predmetoch stále snažíme napredovať, aby naši žiaci boli...

27. decembra 2023

Medzinárodný deň knižníc

Naša SuperZS sa zapojila do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice...

27. decembra 2023