Category: Aktivity

Dôkazom nášho záujmu o odborný aj všeobecný rast žiaka v oblasti výchovy a vzdelávania sú naše zmysluplné aktivity uskutočňované príležitostne alebo pravidelne v priebehu každého školského roka.

Zlepšili sme vybavenie tried

Nečakáme, ale neustále sa zlepšujeme! Opätovne sme začali školský rok...

15. decembra 2022

IBOBOR

Aj naši žiaci sa zúčastnili súťaže iBobor 2022. Celkovo sa na Slovensku...

15. decembra 2022

Európsky deň jazykov

European Day of Languages – Európsky deň jazykov 26. september je deň...

15. decembra 2022

Riaditeľské voľno – 21.10.2022

Pekný deň! Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že na deň...

20. októbra 2022

Návrat do školy

A je to tu! Vraciame sa do školských lavíc, do kolektívu spolužiakov a...

4. septembra 2022

Letná škola

Letná škola je príležitosť pre naše deti, ktoré chcú zmysluplne vyplniť...

4. septembra 2022