Náš stromček pred Radnicou

Už sa pomaly stáva tradíciou zdobenie stromčeka pred Radnicou. My tak, ako každý rok, nemáme iba stromček s ozdobami, ale stále sa snažíme dať mu nejakú myšlienku , resp. nejaký odkaz. Tento rok sme ho nazvali Anjelskym stromčekom. Každý z nás má v živote svojho Anjela, ktorý mu pomáha...

27. decembra 2023

Naše vianočné pozdravy

V tomto krásnom vianočnom čase, kedy sú ľudia srdečnejší, nezabúdame ani my na svojich partnerov. Žiaci spoločne s učiteľmi a zamestnancami školy pripravujú vianočné pozdravy, ktoré postupne rozdistribuujeme. Tak ako zvyčajne sme tomu dali aj myšlienku, aby ste prežili rok v zdraví,...

27. decembra 2023

Budúci prváci – budete sa vzdelávať inak

Viete už všetko o „Vzdelávaní21“? Aj naši budúci prváci sa majú na čo tešiť. Okrem vynovených priestorov a zaujímavého vzdelávania u nás zažijú mnoho radosti a úspechov, veď „nové“ vzdelávanie na našej SuperZS bude orientované priamo pre nich! Postupne vám prinesieme informácií...

7. marca 2024

Nové kurikulum – u nás od 1.9.2024

Tešíme sa na vás, naši budúci prváci! Trošku bližšie o Vzdelavani21. Vitajte! Štúdio – Reforma školstva /*

14. marca 2024

Enkaustika – u nás na škole?

Aj takto zmysluplne trávia voľný čas deti na našej Superzs! Enkaustika Naši žiaci IV.A a V.A už tento pojem poznajú. Zúčastnili sa tvorivej dielne pod vedením lektorky Kataríny Butvinovej Dzurejovej, kde sa oboznámili s danou maliarskou technikou a výsledkom ich snaženia boli...

25. marca 2024

Zápis budúcich úspešných mladých ľudí

Pozývame všetkých rodičov detí, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia vek 6 rokov na  Zápis do 1. ročníka – teda Zápis budúcich úspešných mladých ľudí,  ktorí sa budú vzdelávať po novom – v rámci novej kurikulárnej reformy od 1.9.2024, budú dennodenne zažívať úspech vo svojom...

28. marca 2024