Deň otvorených dverí

Malá ukážka toho, čo vám na našej škole vieme ponúknuť....

3. apríla 2024

Čítame s radosťou

V marci sme v rámci napĺňania aktivít projektu Čítame s radosťou uskutočnili...

1. apríla 2024

Čitanie v marci – mesiaci knihy

V rámci  marca- mesiaca knihy sa u nás v škole  udialo veľké množstvo aktivít....

1. apríla 2024

Oceňovanie učiteľov

Dňa 27. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov v koncertnej sále Reduty...

29. marca 2024

Zápis budúcich úspešných mladých ľudí

Pozývame všetkých rodičov detí, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia vek 6 rokov na  Zápis...

28. marca 2024

2 percentá na rok 2024

Ešte stále máte možnosť rozhodnúť, komu venujete svoje 2 percentá z odvedenej...

26. marca 2024

Lyžiarsky výcvik

Naša Superzs – lyžiarsky výcvik Jasná, Nízke Tatry. Aj takéto zážitky počas...

25. marca 2024

Enkaustika – u nás na škole?

Aj takto zmysluplne trávia voľný čas deti na našej Superzs! Enkaustika Naši žiaci...

25. marca 2024

Naši žiaci medzi najlepšími športovcami regiónu

Vo štvrtok sa v Krompachoch konalo krásne podujatie: Najúspešnejší športovci...

17. marca 2024

Úspech na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Úspešní žiaci našej SuperZS! V rámci okresného kola 70. ročníka recitačnej...

15. marca 2024

Priateľské stretnutie s rodičmi budúcich prvákov

Čo pre vás ešte v rámci našej SuperZS a Vzdelávania21 od 1. 9.2024...

13. marca 2024

Vzdelávanie 21 – aj naši budúci prváci!

Pokojné podnetné prostredie podporujúce sústredenie a kreativitu? Aj také pre...

8. marca 2024