Vitajte v našej progresívnej základnej škole

Sme radi, že vám môžeme predstaviť našu základnú školu, ktorá dá Vašim deťom VIAC, ako len samotné vzdelávanie a výchovu. Prostredníctvom nášho vzdelávacieho programu vo vynovených priestorochprístupom nášho tímu deti získavajú potrebné kompetencie, aby sa z nich v budúcnosti stali úspešní mladí ľudia.

Sprevádzame ich pri bádateľských schopnostiach, myslení, komunikácii, pri rozvoji talentu a pri osvojovaní si zručností potrebných pre život. Pri vedení využívame modernú informačno-komunikačnú techniku a názorné modely. Prepájame prebrané učivo s realitou prostredníctvom tematicky zameraných exkurzií. Nezabúdame na ekológiu, zdravie, zdravý životný štýl a zmysluplné trávenie voľného času.
Vždy Vám dáme niečo VIAC.

1976
založenie školy
21
tried
425+
detí
Naše logo

Filozofiu nášho vzdelávacieho systému vystihuje aj naše logo, ktorého jednotlivé piktogramy majú zmysel a je v nich obsiahnuté to, čomu sa pri výchove a vzdelávaní venujeme, aké hodnoty do vzdelávania prinášame a aké postoje zastávame.

Výchova a vzdelávanie

Napĺňame základné poslanie - pomocou ŠkVP vzdelávame a vychovávame budúcich úspešných mladých ľudí.
Zobraziť viac

Jazyk

Rozvíjame samostatné myslenie a prezentovanie výstupov pri dôraze na komunikáciu v slovenskom a anglickom jazyku.
Zobraziť viac

Hokej

Ctíme si históriu, pokračujeme v rozvoji talentov a vychovávame úspešných reprezentantov v ľadovom hokeji.
Zobraziť viac

Krok za krokom

Využívame pri vzdelávaní úspešne overené prvky programu a pritom úzko spolupracujeme s našimi rodičmi.
Zobraziť viac

Zdravá škola, zelená škola

Vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu, športovaniu, stravovaniu, správnym návykom a ekologickému mysleniu.
Zobraziť viac

IKT

Do vyučovacieho procesu implementujeme informačno-komunikačné technológie a robotiku.
Zobraziť viac
Aktuality

Dôkazom nášho záujmu o odborný aj všeobecný rast žiaka v oblasti výchovy a vzdelávania sú naše zmysluplné aktivity uskutočňované príležitostne alebo pravidelne v priebehu každého školského roka.

Naše moderné priestory

Škola poskytuje žiakom kľudné, bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom môžu nadobúdať potrebné vedomosti, získavať skúsenosti či už v klasických triedach, alebo odborných učebniach či športoviskách.

Partneri